53483 - Οι αλλαγές

Ν. Λυγερός

Οι αλλαγές
σε επίπεδο
γεωπολιτκής
φαίνονται
και εντός
της πανδημίας
γι’ αυτό
πρέπει
να μελετάς
κάθε τάση
της εποχής
χωρίς
να ξεχνάς
αυτό
που άλλοι
θεωρούν
λεπτομέρεια.