53485 - Το μέλλον

Ν. Λυγερός

Το μέλλον
φτιάχνεται
με το παρελθόν
μελέτα
λοιπόν
τα κομμάτια
που είναι
ανθεκτικά
για να χτίσεις
δομές
που θα ζήσουν
χωρίς
να φοβούνται
τις παρεμβάσεις
γιατί
είναι
εδώ
και για μετά.