53491 - Η δυναμική

Ν. Λυγερός

Η δυναμική
του εγκεφάλου
επηρεάζει
τον τρόπο
που σκέφτεται
την εξέλιξη
του μικρού
ανθρώπου
για να δει
και αυτός
με άλλο
βλέμμα
την ουσία
του κόσμου
της Ανθρωπότητας.