53494 - Πρόσεξε

Ν. Λυγερός

Πρόσεξε
τη μεγάλη
διαφορά
μεταξύ
των χρόνων
της παραγωγής
των μεγάλων
έργων
για να δεις
τι σημαίνει
σε επίπεδο
ιστορίας
η απελευθέρωση
των προσώπων
που ζουν
μέσα
στις σκιές
του κακού.