53495 - Το μυθιστόρημα

Ν. Λυγερός

Το μυθιστόρημα
δυσκολεύτηκε
να απελευθερωθεί
από την επήρεια
της ποίησης
γιατί ήθελε
να είναι
εκ φύσης
μεγάλο
και πέραν
των ορίων
του διηγήματος
για να ζήσει
μέσα του
ένας ολόκληρος
κόσμος.