53505 - Τα μυθιστορήματα

Ν. Λυγερός

Τα μυθιστορήματα
του Hugo
Notre-Dame de Paris
Les Misérables
Les Travailleurs de la mer 
L’Homme qui rit
Quatrevingt-treize
πρέπει
να τα έχεις διαβάσει
αν θέλεις
να έχεις μέσα σου
πολύτιμα στοιχεία
της Ανθρωπότητας
για όσους παλεύουν
για να ζήσει ελεύθερη.