53510 - Η αναφορά

Ν. Λυγερός

Η αναφορά
στην πυρκαγιά
δεν είναι
τυχαία
και ο Hugo
το ξέρει
ότι μπορεί
να χρησιμοποιήσει
αυτή
την αναλογία
ακόμα
και για τον ίδιο
αφού γράφει
για άλλη
εποχή
την ώρα
που σκέφτεται
το παρελθόν.