53513 - Όταν δεν μπορείς

Ν. Λυγερός

Όταν δεν μπορείς
να τα βγάλεις
πέρα
με την Ελλάδα
προσπαθείς
να σωθείς
μέσω
της Κύπρου
κι έτσι
δείχνεις
και το χαμηλό
επίπεδο
που σε χαρακτηρίζει
όταν
δεν έχεις
στρατηγική.