53514 - Βλέπουμε γρήγορα

Ν. Λυγερός

Βλέπουμε γρήγορα
τα όρια
της τουρκικής
προπαγάνδας
διότι
πρόκειται
για μια δειλή
δικτατορία
που δεν έχει
πολλές
δυνατότητες
έτσι
εκμεταλλεύεται
τις αδυναμίες
που έχει
προκαλέσει.