53523 - Αν έκαναν

Ν. Λυγερός

Αν έκαναν
Άγιους
τους αθώους
ανθρώπους
που δολοφόνησε
η Σοβιετική
Ένωση
είναι
για να μην αφήσουν
ούτε ίχνος
από το πέρασμα
της βαρβαρότητας
που είχε
λαβώσει
τόσο σκληρά
την πατρίδα του
αλλά αυτό
δεν έγινε
παντού
σε άλλες χώρες.