53538 - Το ξεχείλισμα ζωής

Ν. Λυγερός

Το ξεχείλισμα ζωής
είναι
σημαντικό
γιατί αυτό
αλλάζει
τη νεκρή ζώνη
φέρνοντας
ζωή
εκεί
που χαράκτηκε
αυθαίρετα
μια πράσινη
γραμμή
η οποία
θέλησε
να σταματήσει
τον χρόνο
και να μείνει
ακίνητος.