53540 - Όταν ο Πόντος

Ν. Λυγερός

Όταν ο Πόντος
θα είναι
ελεύθερος
δεν θα είναι πια
μαύρη
η θάλασσα
και θα ξαναγίνει
Εύξεινος
Πόντος
γιατί
δεν υπάρχει
λόγος
να βρίσκεται
εκεί
η Τουρκία.