53542 - Το φως

Ν. Λυγερός

Το φως
του μαύρου
αφορούσε
την Κορσική
αλλά
μόνο
μερικοί
το κατάλαβαν
έτσι
έγινε
σύμβολο
και γι’ άλλους
λαούς
στη συνέχεια.