53543 - Το κίτρινο

Ν. Λυγερός

Το κίτρινο
του Πόντου
γεννήθηκε
από το φως
του μαύρου
που είχε
επιζήσει
του πόνου
για να δώσει
κουράγιο
στο μέλλον
έτσι
συνέχισε
η παράδοση
του άνθους
που επανέρχεται
μετά
την κατοχή.