53544 - Το Ισραήλ

Ν. Λυγερός

Το Ισραήλ
απελευθερώθηκε
με τον ίδιο
τρόπο
που απελευθερώθηκε
η Κρήτη
μέσω
των Ξένων
Δυνάμεων
που έκαναν
παρέμβαση
για να ζήσουν
οι λαοί
που ήταν
αυτόχθονες
στην πατρίδα τους.