53550 - Να σέβεσαι

Ν. Λυγερός

Να σέβεσαι
τους τουρίστες
και να μην θεωρείς
ότι έρχονται
μόνο
για να αφήσουν
χρήματα
ενώ είναι
συνάνθρωποι
που θέλουν
να μάθουν
και αυτοί
για τα μέρη
που είναι
άγνωστα.