53553 - Το μοντέλο

Ν. Λυγερός

Το μοντέλο
της απελευθέρωσης
υπάρχει
μόνο
από εμάς
εξαρτάται
αποκλειστικά
αν θέλουμε
να υπάρχει
ενίσχυση
για να γίνει
πραγματικότητα
το όραμα
της ελευθερίας.