53556 - Διαβάζοντας

Ν. Λυγερός

Διαβάζοντας
ξανά
τον Ερωτόκριτο
απόλαυσες
σε βάθος
την ποικιλία
του στίχου
και την δομή
της πολυπλοκότητας
αυτού του έργου
που ξεπερνά
κατά πολύ
την απλή
παράδοση
των δίστιχων.