53559 - Άκουσες ξανά

Ν. Λυγερός

Άκουσες ξανά
τη φωνή
του Ψαραντώνη
αλλά
σε άσμα
που δεν περίμενες
γιατί δεν ήξερες
για τον αγώνα
της ένταξης
στον εθνικό
κατάλογο
αλλά και στην άυλη
κληρονομιά
της Ανθρωπότητας.