53560 - Ο πλούτος

Ν. Λυγερός

Ο πλούτος
του Ερωτόκριτου
δεν είναι
μόνο
δομικός
αλλά
και ιστορικός
έτσι
μη βλέπεις
το κείμενο
μόνο
ως ένα
μεγάλο
ποίημα
μα ως κομμάτι
της Ανθρωπότητας
που δεν κατάφερε
να σβήσει
η τουρκική
βαρβαρότητα.