53565 - Με τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Με τα δάκτυλα
λες
τι σκέφτεσαι
με τους δακτυλισμούς
ακούει
και ο άλλος
τι θέλεις
να νιώσει
για να ζήσει
μαζί σου
την ουσία
που ποτέ
δεν ξέχασες
χάρη
στις παλιές
παρτιτούρες
των αιώνων
της Ανθρωπότητας.