53568 - Μινόρα και Ματζόρα

Ν. Λυγερός

Η Μαρία θεωρεί
ότι το πλαίσιο
είναι θαμμένο 
ενώ ο Κώστας
πιστεύει
ότι ο αγώνας
έχει
μόλις
ξεκινήσει
γιατί
είδε
ένα κομμάτι
από το άγνωστο
μέλλον
της ιστορίας.