53570 - Αν αυτή

Ν. Λυγερός

Αν αυτή
προσπαθεί
να τον αποκλείσει
αυτός
την ενσωματώνει
γιατί αυτή
ξέρει
μόνο το παρελθόν
και δεν βλέπει
το μέλλον
που θα ζήσει
χάρη
στο έργο
του άγνωστου.