53572 - Οι προσφυγές

Ν. Λυγερός

Οι προσφυγές
έχουν
βάθος
Χρόνου
και γι’ αυτό
πρέπει
να πιστεύεις
σε αυτές
γιατί
στο τέλος
αλλάζουν
τα δεδομένα
του παρελθόντος
χάρη
στο στρατηγικό
μέλλον.