53575 - Ο άγνωστος

Ν. Λυγερός

Ο άγνωστος
θα παρέμενε
άγνωστος
έως
το τέλος
γιατί
αυτός
είναι
ο ρόλος
του στρατιώτη
του ήθους
που ποτέ
δεν περιμένει
εντολές
για να πράξει.