53576 - Μη θεωρείς

Ν. Λυγερός

Μη θεωρείς
ότι η Αυτοκρατορία
της Τραπεζούντας
υπήρχε
μόνο
μετά
το 1453
έως
το 1461
διότι
η ζωή της
άρχισε
με τον Αλέξιο Α’
το 1204
γι’ αυτό
έχει
βάθος Χρόνου.