53578 - Ο Πόντος

Ν. Λυγερός

Ο Πόντος
επέζησε
της Άλωσης
και παρέμεινε
ελεύθερος
χωρίς
όμως
να πιστεύει
ότι μπορεί
να αντέξει
τις επόμενες
επιθέσεις
έτσι
έζησε
τον ίδιο του
τον θάνατο
έως το 1461.