53579 - Η γιαγιά

Ν. Λυγερός

Η γιαγιά
με τις δικές της
δυνάμεις
άρχισε
να χτίζει
μία γέφυρα
για να μάθει
ο μικρός
Αλέξανδρος
πώς
να μην ξεχνά
την ιστορία
για να συνεχίσει
να ζει
ο λαός
μέσω
της μνήμης.