53580 - Από τους μεγαλύτερους

Ν. Λυγερός

Από τους μεγαλύτερους
εχθρούς
της βαρβαρότητας
είναι
οι γιαγιάδες
γιατί
συνεχίζουν
την παράδοση
ό,τι και να γίνεται
επειδή
ξέρουν
ότι δεν πρέπει
να ξεχάσουν
την ιστορία
ενός λαού
του Χρόνου.