53581 - Οι Κομνηνοί

Ν. Λυγερός

Οι Κομνηνοί
περίμεναν
υπομονετικά
το 1204
αλλά
πρόλαβαν
και την Δ΄
Σταυροφορία
για να είναι
ανεξάρτητοι
της Κωνσταντινούπολης
έτσι
μετά
συμμετείχαν
στους διεκδικητές
της ανακατάληψης
της Πόλης.