53582 - Μετά

Ν. Λυγερός

Μετά την συμφωνία
μεταξύ
Παλαιολόγων
και Κομνηνών
μετέτρεψαν
τον δικέφαλο
της Τραπεζούντας
σε μονοκέφαλο
αετό
του Πόντου
έτσι
άλλαξε
η θέση τους
σε σχέση
με την ιστορία
της Πόλης.