53587 - Ο Αλέξιος και ο Δαυίδ

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όσο απίστευτο κι αν φαινόταν σε κάθε ιστορικό της εποχής οι δύο επιζώντες δημιούργησαν μια νέα δυναστεία που θα ζούσε περισσότερο από δύο αιώνες. Με άλλα λόγια οι στάχτες είχαν γίνει ρίζες. Έτσι οι Κομνηνοί μεταμορφώθηκαν σε Μεγάλους Κομνηνούς. Αλλά αυτό άρχισε πριν την Δ΄ Σταυροφορία, διότι ο Αλέξιος και ο Δαυίδ είχαν ήδη κατακτήσει τις περιοχές της Τραπεζούντας και της Ηράκλειας. Είναι λοιπόν ιστορικό λάθος που διαπράττουν μερικοί όταν θεωρούν ότι πρόκειται για διάδοχο κράτος, όπως ήταν η Αυτοκρατορία της Νίκαιας ή ακόμα και του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας δεν ήταν απλώς ένα παρακλάδι, αλλά μια γνήσια συνέχεια που είχε νόημα λόγω της διακλάδωσης. Γι’ αυτό όσοι πίστευαν ότι ο Πόντος ήταν κατώτερος κατά κάποιο τρόπο, έκαναν ένα στρατηγικό λάθος που θα είχε τη σημασία του στη συνέχεια. Τα δύο αδέλφια ξεπέρασαν τα όρια στα οποία τους είχαν περιορίσει κι άγγιξαν και την Περατεία της Κριμαίας πάντα σε συμμαχικό πλαίσιο με την Γεωργία.