53589 - Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

Ν. Λυγερός

Σίγουρα το μέγεθος της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δεν είχε τα χαρακτηριστικά του τίτλου, αλλά η ουσία δεν ήταν η γεωγραφία. Η γενεαλογία βασιζόταν πάνω στην ιστορία. Ο πρώτος αυτοκράτορας ο Αλέξιος Α΄ Μέγας Κομνηνός ήταν ο εγγονός του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α΄ Κομνηνού. Αυτός είναι ο λόγος των διεκδικήσεων των Μέγα Κομνηνών ειδικά όταν ο οίκος των Αγγέλων έχασε την εξουσία. Έτσι μεγάλωσε ο Πόντος μέσω της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Κάθε λεπτομέρεια είχε τη σημασία της. Αλλιώς ο ιστορικός χάνεται μέσα στο βάθος των στρατηγικών διακλαδώσεων της εποχής. Ταυτόχρονα οι γενεαλογικές διακλαδώσεις εξηγούσαν και τις σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί. Όμως για να ζήσει η δυναστεία δεν έπρεπε να υπάρχουν μόνο διακλαδώσεις αλλά και ακολουθίες. Αυτή που είχε μεγάλη σημασία για την μεταμόρφωση του αετού άρχισε αμέσως με τον Αλέξιο Α΄ Μέγα Κομνηνό. Έτσι γεννήθηκε μια θεμελιακή σχέση.