53590 - Η ποντιακή ακολουθία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η ποντιακή ακολουθία άρχισε με τον Αλέξιο Α΄ Μέγα Κομνηνό, στη συνέχεια ήρθε ο σύζυγος της κόρης του, ο Ανδρόνικος Α΄ Γίδος, μετά ο Ιωάννης Α΄ ο μεγαλύτερος υιός του Αλέξιου που πέθανε από ατύχημα, τον αντικατέστησε ο αδελφός του ο Μανουήλ Α΄ με τεράστιο έργο, τον διαδέχτηκε ο υιός του ο Ανδρόνικος κι ύστερα  ήρθε η σειρά του ετεροθαλή αδελφού του, ο Γεώργιος που έζησε την προδοσία που προκάλεσε και την αιχμαλωσία του, έτσι ανέβηκε στον θρόνο ο αδελφός του ο Ιωάννης Β΄. Η ακολουθία συνέχισε αλλά μετά από τον Ιωάννη Β΄ με τρόπο διαφορετικό. Διότι τότε έγινε μια διασταύρωση που άλλαξε το μέλλον. Ο Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος που είχε επανέλθει στην Κωνσταντινούπολη πρότεινε στον Ιωάννη Β΄ να πάρει σε γάμο την κόρη του Ευδοξία. Αυτός ήταν ο λόγος που ο δικέφαλος αετός της Τραπεζούντας έγινε ο μονοκέφαλος του Πόντου.