53598 - Το χρώμα του δικέφαλου αετού

Ν. Λυγερός

Ιωάννης: Δεν ήξερα για την ένωση…

Κυριακή: Εννοείς τον γάμο;

Ιωάννης: Δεν ήξερα για αυτή τη διασταύρωση.

Κυριακή: Δεν ήταν μόνο διακλαδώσεις.

Ιωάννης: Το γεγονός ότι έγινε αυτός ο συμβιβασμός είναι ότι έδιναν αξία στον Πόντο.

Κυριακή: Ενώ ακούγαμε μόνο για τη Νίκαια.

Ιωάννης: Και για το Δεσποτάτο της Ηπείρου.

Κυριακή: Και η ουσία ήταν αλλού.

Ιωάννης: Είναι σαν να κοιτάζαμε μόνο το μαύρο.

Κυριακή: Και τώρα ανακαλύψαμε το φως του μαύρου.

Ιωάννης: Πόσο φως μέσα στο κίτρινο!

Κυριακή: Το κίτρινο και το μαύρο…

Ιωάννης: Τα κοινά χρώματα των αετών.

Κυριακή: Δεν είναι μόνο αυτό…

Ιωάννης: Δηλαδή;

Κυριακή: Πρόσεξες το κόκκινο της αρχικής σημαίας των Κομνηνών;

Ιωάννης: Το είχαν και οι Παλαιολόγοι.

Κυριακή: Αλλά η βυζαντινή σημαία το είχε μόνο για τον πόλεμο.