53600 - Η άγνωστη σκέψη

Ν. Λυγερός

Όλοι σκέφτονται
το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
χωρίς να εξετάζουν τη βαθύτητα της ιστορίας.
Πολλοί βλέπουν τους Πόντιους
μόνο ως θύματα γενοκτονίας
και ξεχνούν την ουσία
της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας.
Διότι ξεχνούν ότι άρχισε
το Σωτήριο έτος 1204
και την περιορίζουν
στην περίοδο μετά την Άλωση του 1453.
Το παρελθόν έχει βαθύτητα.
Κι αν δεν το υπολογίζουμε
βοηθούμε τον στόχο των γενοκτόνων
αλλά και των χρονοκτόνων.
Μην κοιτάς μόνο το βλέμμα
του μονοκέφαλου αετού
συνειδητοποίησε
το βάθος που έχει
ο δικέφαλος
χάρη στον Πόντο.