53613 - Η Μογγολική Ειρήνη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Υπό την αιγίδα της Μογγολίας δεν ήταν όλα επιτρεπτά αλλά υπήρχαν και βαθμοί ελευθερίας. Ο Μανουήλ Α΄ Μέγας αξιοποίησε με στρατηγικό τρόπο αυτές τις συνθήκες. Επειδή όλα είχαν αλλάξει, οι συνθήκες είχαν αλλάξει. Κάτι που ήταν πρώτα αδιανόητο, ήταν πια εφικτό. Αυτό το παράδοξο το εκμεταλλεύτηκε ο Αυτοκράτορας για να ανακατακτήσει τη Σινώπη το 1254 και να την απελευθερώσει από τους Τούρκους. Αυτή η περίοδος, όσο παράξενο κι αν φαινόταν, ήταν η μεγάλη ευκαιρία για την Τραπεζούντα. Η Μογγολική Ειρήνη είχε αλλάξει όλα τα δεδομένα στην Ασία. Έτσι η εμπορική της θέση είχε ενισχυθεί και αποτελούσε προστιθέμενη αξία για τη γεωοικονομία της Αυτοκρατορίας. Με αυτόν τον τρόπο μεταμορφώθηκε σε εμπορική δύναμη. Αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο μετά το 1258, έτος της άλωσης της Βαγδάτης από τους Μογγόλους. Διότι άλλαξε η πορεία των εμπορευμάτων, αφού όλοι ήθελαν πια να περάσουν από αλλού για να έχουν πρόσβαση στον Εύξεινο Πόντο, όπου έπαιζε η Τραπεζούντα ένα μεγάλο ρόλο.