53636 - Η αντίσταση της Τραπεζούντας

Ν. Λυγερός

Σκέφτηκες ποτέ
πώς ένιωθε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
όταν έβλεπε την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430
και την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453;
Αντιλήφθηκες ποτέ
πώς αντέδρασε όταν είδε όλους αυτούς
τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης
να έρχονται στην πρωτεύουσά της;
Συνειδητοποίησες ποτέ
πώς έβλεπε το μέλλον αυτός ο Ελληνισμός
που ήταν ο μόνος που είχε απομείνει
ελεύθερος, ενώ ήταν στην άκρη του κόσμου;
Κι όμως ο Ιωάννης Δ’ ο Μέγας Κομνηνός κατάφερε
ν’ αντισταθεί και το 1456, όταν ο Μωάμεθ διέταξε
την κατάληψη της Τραπεζούντας.
Συνέχισε μάλιστα να λειτουργεί με το παραδοσιακό
ως συμμαχικό πλαίσιο των γάμων.
Έτσι ο μύθος της πριγκίπισσας της Τραπεζούντας
δημιούργησε ένα τέτοιο ενθουσιασμό
που άρχισε να οργανώνεται μία συμμαχία
έτοιμη για μία σταυροφορία κατά των Τούρκων,

όμως ο Ιωάννης Δ’ πέθανε το 1459.