53641 - Νέο μέλλον

Ν. Λυγερός

Φιλήμων: Με αυτά τα κείμενα είναι σαν να ταξιδεύουμε στον Πόντο εκείνης της εποχής.
Αθηνά: Μα αυτό γίνεται στην πραγματικότητα… Δεν είναι μόνο ο Πόντος το θέμα αλλά και η ιστορία του. Δεν είναι μόνο γεωγραφία…
Φιλήμων: Είναι χώρα κι όχι μόνο χώρος.
Αθηνά: Στο μοναστήρι ήξεραν για τον Αλέξιο Γ΄ τον Μέγα Κομνηνό…
Φιλήμων: Λόγω της μονής Διονυσίου φαντάζομαι.
Αθηνά: Ακριβώς…Αλλά και αυτό…
Φιλήμων: Τι;
Αθηνά: Αποσπασματικά… Μόνο τώρα βλέπουμε το βάθος της συνεισφοράς του…
Φιλήμων: Και για τον Ιωάννη Δ΄;
Αθηνά: Λίγα πράγματα…
Φιλήμων: Λες και η λήθη είχε νικήσει.
Αθηνά: Αλλά θα μιλήσουμε περισσότερο.
Φιλήμων: Ειδικά τώρα που ξέρουμε μερικά θεμελιακά στοιχεία για τον αγώνα που έδωσε έως το θάνατό του.
Αθηνά: Αλλά ποιος τον μνημονεύει;