53648 - Η μνημόνευση του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Φιλήμων: Αυτό που ήθελες, υπάρχει…
Αθηνά: Μιλάς για τον Άγιο;
Φιλήμων: Ναι, τον Δαυίδ… Δεν είναι απίστευτο;
Αθηνά: Δεν θα το έλεγα έτσι.
Φιλήμων: Εννοώ ότι υπήρχε ήδη αυτό που ήθελες.
Αθηνά: Αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί όλα αυτά δεν είναι γνωστά.
Φιλήμων: Μπορεί να μην έβλεπαν το ενδιαφέρον της υπόθεσης.
Αθηνά: Μα δεν είναι μόνο θέμα μνήμης.  Έχει και στρατηγική σημασία.
Φιλήμων: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αθηνά: Αν αυτά ήταν πιο γνωστά, θα μας έβλεπαν αλλιώς.
Φιλήμων: Τότε κι εμείς πρέπει να παλέψουμε για να γίνουν πιο γνωστά.
Αθηνά: Και να τα αξιοποιήσουμε.
Φιλήμων: Πάντως η εκκλησία βοήθησε.
Αθηνά: Και βοηθάει…
Φιλήμων: Κάτι θα κάνουμε κι εμείς.
Αθηνά: Είναι το πρέπον.