53664 - Το στρατηγικό παίγνιο των Κομνηνών

Ν. Λυγερός

Για να καταλάβεις καλύτερα
πόσο λεπτές ήταν οι ισορροπίες
που έπρεπε να βρουν
οι Κομνηνοί
μάθε
για το στρατηγικό τους παίγνιο
για να δεις
από κοντά
τις ιπποτικές λύσεις
αλλά και αυτές
του Αλέξιου
και του Δαυίδ
για να ξέρεις
πως μελετούσαν
τις συμπεριφορές
των άλλων
για να επιλέξουν
αποτελεσματικά
τη βέλτιστη
συνολική
στρατηγική.