53664 - Το στρατηγικό παίγνιο των Κομνηνών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Για να καταλάβεις καλύτερα
πόσο λεπτές ήταν οι ισορροπίες
που έπρεπε να βρουν
οι Κομνηνοί
μάθε
για το στρατηγικό τους παίγνιο
για να δεις
από κοντά
τις ιπποτικές λύσεις
αλλά και αυτές
του Αλέξιου
και του Δαυίδ
για να ξέρεις
πως μελετούσαν
τις συμπεριφορές
των άλλων
για να επιλέξουν
αποτελεσματικά
τη βέλτιστη
συνολική
στρατηγική.