53665 - Κλασικές Σκακιέρες, Βυζαντινές Σκακιέρες και Κομνηνοί. (Dessin)

Ν. Λυγερός