53666 - Κομνηνή Λύση σε Βυζαντινή Σκακιέρα. (Dessin)

Ν. Λυγερός