53667 - Για το μικρό μέλλον

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ιωάννης: Πες μου ότι δημιούργησε ένα παίγνιο…
Κυριακή: Για τους μικρούς ανθρώπους…
Ιωάννης: Δεν θέλει να μιλήσουμε μόνο στους μεγάλους…
Κυριακή: Αυτό κατάλαβα…
Ιωάννης: Ποια είναι η ιδέα;
Κυριακή: Να μάθουμε τις λεπτές ισορροπίες.
Ιωάννης: Για να ξέρουν πώς λειτούργησαν για να ζήσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Κυριακή: Ακριβώς.
Ιωάννης: Και ποιοι είναι οι κανόνες;
Κυριακή: Κανένας δεν πρέπει να επιτίθεται κάποιον.
Ιωάννης: Μα πώς κινούνται;
Κυριακή: Με τις κινήσεις των βασιλιάδων…
Ιωάννης: Λογικό αφού είναι Κομνηνοί.
Κυριακή: Αλλά πρέπει να υπάρχει μόνο ένας σε κάθε στήλη και κάθε σειρά.
Ιωάννης: Αυτό μάλλον είναι το αυτοκρατορικό ύφος.
Κυριακή: Και υπάρχουν ιπποτικές λύσεις.
Ιωάννης: Τι είναι πάλι αυτό;
Κυριακή: Σκέψου τις κινήσεις του ίππου.
Ιωάννης: Α καλά…
Κυριακή: Μετά θα βρεις και τις λύσεις του Αλέξιου και του Δαυίδ.
Ιωάννης: Απίστευτο.