53672 - Το γενεαλογικό δένδρο

Ν. Λυγερός

Για όσους δεν μπορούν
να κατανοήσουν
τη σχέση που υπάρχει
μεταξύ της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας
και την ίδρυση του Ιερού Λόχου
υπάρχει το γενεαλογικό δένδρο
της οικογένειας Καντακουζηνών. 
Διότι ο Ιωάννης ΣΤ’ ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας
έχει στο δένδρο του
τη Θεοδώρα τη σύζυγο
του Αλεξίου Γ’ Μέγα Κομνηνού
αλλά και την Ελένη τη σύζυγο
του Δαυίδ Β’ Μέγα Κομνηνού.
Σε αυτό το δένδρο υπάρχει
και ο Μιχαήλ Σαϊτάνογλου
είναι πρόγονος
του Γεωργίου Καντακουζηνού
του Διοικητή του Ιερού Λόχου.
Και η σημαία του είχε
τον αναγεννώμενο Φοίνικα
με το βλέμμα στραμμένο
σαν τον μονοκέφαλο αετό.