53680 - Με τον αετό

Ν. Λυγερός

Δεν ήθελαν ταξίδι
αλλά αποστολή
διότι ήταν το μόνο
που είχε νόημα.
Δεν ήξεραν ακόμα
τι θα μάθαιναν στο μέλλον
αλλά η απόφασή τους
ήταν υπόσχεση.
Κι όταν μετά από χρόνια αγώνων
για το ποντιακό και την αναγνώριση
έμαθαν για τη συνέχεια
του Πόντου
και για την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
ήταν σαν να είχαν λάβει
μια πιστοποίηση
του μέλλοντος.
Αλλά σε ποιον να το πουν
και ποιος να τις πιστέψει.
Οι χορδές του χρόνου
είχαν αρχίσει
το πλέξιμό τους.