53683 - Χωρίς σπατάλη χρόνου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles
Βασιλική: Γιατί απάντησες τόσο απότομα;
Κυριακή: Με είχε σκάσει με την πολυλογία του…
Βασιλική:  Άλλωστε δεν μιλούσε τόσο για τον Πόντο…
Κυριακή: Αλλά για τον εαυτό του…
Βασιλική: Το πρόσεξα κι εγώ!
Κυριακή: Μα πώς να μην το προσέξεις!
Βασιλική: Και πώς να εμπιστευτείς…
Κυριακή: Κάποιον που δεν νιώθει καν τους άλλους…
Βασιλική: Και ειδικά στα Κατεχόμενα.
Κυριακή: Τέλος πάντων… Το ξεκαθαρίσαμε το θέμα.
Βασιλική: Πιο ξεκάθαρο δεν γινόταν!
Κυριακή: Χαμογελώντας  Μήπως το παράκανα;
Βασιλική:  Όχι, όχι, έτσι ξεμπερδέψαμε… Δεν υπήρχε λόγος να σπαταλήσουμε άλλο χρόνο…
Κυριακή: Αλλιώς θα μας το είχε πει…
Βασιλική:  Ότι δεν ήταν το πρέπον.
Κυριακή: Δεν το είπε πάντως.
Βασιλική: Σωστά.
Κυριακή: Αλλά αυτή η συνάντηση θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας…
Έτσι και έγινε. Αυτό σκέφτηκε η Βασιλική.