53684 - Παράδειγμα του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles
Ιωάννης: Είναι αλήθεια;
Βασιλική: Και βέβαια!
Ιωάννης: Και γιατί δεν με ξαφνιάζει;
Βασιλική:  Γιατί ξέρεις όλα τα πρόσωπα…
Ιωάννης: Σωστά…  Αλλά από τότε!  Ήδη!
Βασιλική: Δεν γινόταν κι αυτό!
Ιωάννης: Δεν είχατε καμία δέσμευση…
Βασιλική: Καμία!
Ιωάννης: Ούτε υπήρχε λόγος να συμβιβαστείτε…
Βασιλική: Ακόμα λιγότερο.
Ιωάννης: Το ξέρω αυτό το εστιατόριο…
Βασιλική: Είναι γνωστό!
Ιωάννης: Αλλά τώρα θα το βλέπω και αυτό διαφορετικά.
Βασιλική: Αν έχεις πίστη όλα αλλάζουν.
Ιωάννης: Αλλά πού να φανταστώ σε τέτοιο βαθμό!
Βασιλική: Μήπως θέλεις να μιλήσουμε για μαγειρική;
Ιωάννης: Α καλά, το έχει ζήσει και αυτό!
Βασιλική: Τότε μη σπαταλάς άλλο χρόνο με αηδίες.
Ιωάννης: Έχεις δίκιο, το έχω καταλάβει πια.
Βασιλική: Ωραία… Κι έχεις και παράδειγμα του παρελθόντος μας.