53690 - Η απελευθέρωση της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Η απελευθέρωση της ιστορίας
δεν γίνεται μόνο με τη ζωή
χρειάζονται υπερβάσεις
και θυσίες
αυτό κατάλαβαν
οι συνεχιστές
της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας
και γι’ αυτό άρχισαν
να προετοιμάζουν
πώς θα μπορούσε
να ζήσει
αυτό που μετά
θα ονομαστεί
Φιλική Εταιρεία
για να υποστηρίξει
ενεργά
την Επανάσταση
που ήταν απαραίτητη
για να φύγει
η βαρβαρότητα
μετά από αιώνες κατοχής.