53691 - Μην ονομάζεσαι μέσω του εχθρού

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
ότι δεν έχει νόημα
να πάρεις ένα όνομα
που σου έχει δώσει ο εχθρός σου
αλλά όταν είναι
η ίδια η βαρβαρότητα
είναι το πρέπον
ν’ αντισταθείς
και να κρατήσεις το όνομα που είχες
πριν εμφανιστεί
στον χωροχρόνο σου
για ν’ αποδείξεις
την ιδιότητα του αυτόχθονου
που δεν ξέχασε
το βαθύ παρελθόν
χάρη στην αναβαθμισμένη ιστορία
που είναι ικανή
να ξεπεράσει
ακόμα και το εμπόδιο
της γενοκτονίας
για να μη γίνει χρονοκτονία.